logo

O nama

Preduzeće HGS International Construction Engineering and Design d.o.o. raspolaže sa odgovarajućim osnovnim sredstvima i sredstvima za obavljanje svoje delatnosti što podrazumeva odgovarajući vozni, mašinski park, ručne mašine i alate, opremu i pribor, odgovarajuću računarsku opremu za potpuno automatizovanu i informatički podržanu izradu projektne, tenderske i sve ostale dokumentacije, obradu robnog i finansijskog poslovanja, magacine i magacinsku službu sa sopstvenim zalihama repro materijala neophodnog za obavljanje naše delatnosti

Na realizaciji poslova naše preduzeće ostvaruje saradnju i upošljava veliki broj kooperantskih preduzeća i poslovnih partnera sa kojima smo u stanju da obezbedimo nabavku i isporuku najkvalitetnijih domaćih i uvoznih materijala i opreme prema svetskim standardima.